(familie)opstellingen

Het opstellingenwerk laat zien dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Het biedt de mogelijkheid om op een zeer effectieve wijze zaken aan het licht te brengen, oplossingen te vinden en te helen. Belemmerende patronen kunnen doorbroken worden, zodat men vrijer wordt in het denken, voelen en handelen. Een familieopstelling ontvouwt zich altijd aan de hand van een vraag van de vraagsteller. De overige deelnemers vormen de bedding van de opstellingen en kunnen gevraagd worden om te representeren.


In een (familie)opstelling worden groepsleden gevraagd ‘plaatsvervanger (representant)’ te zijn voor diverse personen of thema’s van de vraagsteller. Deze worden intuïtief in de ruimte geplaatst, inclusief een plaatsvervanger voor de vraagsteller zelf. Op een tot nog toe onverklaarbare wijze opent het systeem zich en krijgen de opgestelde representanten toegang tot de ervaringen en verhoudingen van de oorspronkelijke personen of thema’s. De verstrikkingen en dynamieken worden zichtbaar en voelbaar.


In de volgende fase van de opstelling worden oplossingen gezocht door de posities van de leden te veranderen en door oplossende en bevrijdende zinnen te gebruiken. Door de systemische wetten te eerbiedigen kan er veel helder worden. Een opstelling kan diep doorwerken op je gevoelens, je handelen in de wereld, je gezondheid en welzijn. Met behulp van het opstellingenwerk kunnen we deze dynamieken aan het licht brengen en vaak ook daadwerkelijk veranderen.
Het representeren in de opstellingen van anderen is ook een diepgaande ervaring die inzicht kan geven in je eigen functioneren en/of het eigen familiesysteem: meestal sta je niet zomaar op een plek. 

Een familiesysteem rust op drie pijlers:
·       Ieder lid van een systeem (familie) heeft recht om erbij te horen;
·       Er is een volgorde in ordening, wie het eerst komt gaat voor;
·       Er moet balans zijn tussen geven en nemen.

Wanneer door wat voor oorzaak dan ook deze ordeningsprincipes in een familie worden verstoord, zal een lid van de familie uit liefde zijn leven onbewust ten dienste stellen om de verstoring goed te maken. Het betrokken lid krijgt vaak voor zichzelf niet duidelijk wat er aan de hand is. Het komt naar voren in gevoelens van: ”Ik kom er niet uit” of “ik houd een gevoel van onbehagen” of: “waarom kom ik dit in mijn leven steeds weer tegen”.

Naast familieopstellingen behoren ook loopbaanopstellingen of andere systeemopstellingen tot de mogelijkheden. Heb je vragen over hoe je verder moet in je carrière, weet je niet wat je tegenhoudt om iets nieuws te beginnen, heb je problemen op je werk of privé waar je zelf niet uitkomt of wil je meer weten over een ziekte, dan is een opstelling hierover de mogelijkheid om inzicht te krijgen in patronen en wat stagnerend werkt.

Wat een opstelling kan opleveren:
·       helderheid en inzicht in de problematiek die speelt
·       meer rust en harmonie
·       bevredigender relaties
·       duidelijker een plaats kunnen innemen
·       meer liefde en succes
·       gevoel van een last bevrijd te zijn
·       nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunnen zien
·       embodied leren (voelen in het lichaam).

MOGELIJKHEDEN
Opstellingendag(deel)
Tijdens een dag(deel) (familie)opstellingen zijn er vaak twee of drie mensen die hun vraag inbrengen. Je kunt hierbij als vraagsteller en/of als representant aanwezig zijn. Het aanwezig zijn als toeschouwer of representant is een mooie manier om kennis te maken met familieopstellingen of met mij als begeleider.
Het vervullen van een representantentrol kan je veel inzichten verschaffen in je eigen patronen. Je wordt vaak ‘niet zomaar’ gevraagd voor een representantenrol.

Eén op één-opstellingen
Bij een individuele sessie werken we één op één, eventueel met grondankers,  poppetjes of visualisaties. Ook online kan een individuele sessie gedaan worden. Ook dan kunnen we diepere lagen raken en zicht krijgen op dat wat nodig is voor jou in het hier en nu. 
Een individuele opstelling kan ook een goede mogelijkheid zijn als je  het in eerste instantie te spannend vindt om in een groep een opstelling te doen. 
Bij een individuele opstelling is het zichtbaar maken en aannemen van de waarheid, vaak al genoeg om dingen in beweging te krijgen. Ook in het belang van het proces is het vaak voldoende om ‘één volgende stap’ te kunnen maken. Hierbij kan (een relevant gedeelte van) het familiesysteem worden opgesteld of er wordt bijvoorbeeld gewerkt met thema’s, kwaliteiten of eigenschappen.

Online Opstellingen
Voor degenen die de voorkeur hebben om via de moderne media een Familieopstelling te ondergaan, biedt Kalma de mogelijkheid om online een opstelling te laten plaatsvinden. Bij een online opstelling gaan we kijken welke werkwijze het best bij je past. Er kan een opstelling gedaan worden met grondankers (te vergelijken met representanten) waarbij je zelf gaat ervaren wat je bij de verschillende grondankers voelt. Een andere mogelijkheid is een tafelopstelling, waarbij je meer vanuit het je afstemmen op de verschillende aspecten/personen die opgesteld worden via voorwerpen of poppetjes kijkt welke informatie zich aandient. De ervaring leert dat een online opstelling ook veel zichtbaar kan maken.

LOCATIES
Opstellingendag(deel): De Dorpsschuur in Lent (elke derde woensdag van de maand).  Andere momenten in overleg in Lent of in de praktijkruimte aan Hoogeinde 51, Tiel.

v
BELLEN | WHATSAPP   +31 6 42 60 58 30
meteen een afspraak plannen

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief!

Meld je aan en ontvang maximaal driemaal per jaar een bericht met updates, nieuwe ontwikkelingen en mooie events.

Dank voor je aanmelding!

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief!

Meld je aan en ontvang maximaal driemaal per jaar een bericht met updates, nieuwe ontwikkelingen en mooie events.

Dank voor je aanmelding!